TR-20-119 (Cisco Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Cisco, Cisco ürünlerinde bulunan Hizmet Reddi, ACE, Uzak Kod Çalıştırma, Yetki Yükseltme ve Komut Enjeksiyonu zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Cisco tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3165

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3166

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3167

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3168

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3169

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3170

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3171

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3172

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3173

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3174

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3175

 

https://cxsecurity.com/issue/WLB-2020020129

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3165

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3166

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3167

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3168

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3169

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3170

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3171

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3172

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3173

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3174

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3175

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-fxos-nxos-cdp?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20FXOS%20and%20NX-OS%20Software%20Cisco%20Discovery%20Protocol%20Arbitrary%20Code%20Execution%20and%20Denial%20of%20Service%20Vulnerability&vs_k=1

2020-02-27