TR-15-061 (Adobe, Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bakış

Flash Player, Air, Acrobat ve Reader’da yer alan zafiyetlere yönelik Adobe tarafından çoklu güvenlik güncellemeleri yayınlanmıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine APSB15-24 ve APSB15-25 sayılı Adobe Güvenlik bültenlerini incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

2015-10-14