TR-20-130 (Squid Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Squid servisinde çoklu açıklıkları gideren 4.10 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-12528, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450 ve CVE-2020-8517 kodlu uzaktan kod çalıştırma zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-03/msg00012.html

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020030601

2020-03-06